Huurrechtadvocaten

Op de pagina “Slooptraject” kunnen we bij artikel 220 Boek 7 BW lezen dat de rechter ingeschakeld kan worden wanneer huurders het niet eens zijn met de renovatie- of sloopplannen van de verhuurder. Als huurder heb je dan gewoon juridische hulp nodig, een advocaat dus.

Er is een sloop- renovatie-affaire gaande in ’t Getfert, op gang gebracht door De Woonplaats. Zie onze pagina.

Hier hebben de betreffende huurders zich te laat georganiseerd en is er op het nippertje een advocaat ingeschakeld met gevolg, dat er nu een rechtszaak dient omtrent deze sloop of renovatie. De huurders van de Zuiderspoorflat zouden hier lering uit kunnen trekken

Ook in zogenaamde sociale contracten welke worden aangeboden aan betreffende huurders, door de verhuurder, bij sloop en renovatie, wordt er meestal zo weinig mogelijk melding van gemaakt, dat de huurders een advocaat mogen en kunnen inschakelen en ook terecht kunnen bij de rechter, bij mogelijke meningsverschillen.

Dergelijke juridische aangelegenheden moeten de betreffende huurders ruim van tevoren beter organiseren, beter regelen.

Er is bijvoorbeeld een vereniging van Huurrechtadvocaten.

Huurrechtadvocaten

Zie ook hieronder.

Een essentiële site is    Raad voor Rechtsbijstand

In een persoonlijk gesprek met de heer Boon, één van de procederende partijen in de Getfert kwestie, enige tijd voor zijn onverwacht overlijden. kwam nadrukkelijk het inschakelen van een bekwame en betrouwbare advocaat aan de orde om dit soort problemen, althans voor de huurders, tot een tevredenstellend resultaat te kunnen brengen. Helaas speelt daarbij een belangrijke rol, hoe betalen wij, als eenvoudige huurders, zo’n toch wel dure advocaat? Wat zijn nou zo de mogelijkheden tegenwoordig? Zie voor een begin, het artikel “Bezuinigingen gefinancierde rechtsbijstand”.

Bezuiniging-rechtsbijstand