Omgeving

deZuiderspoorflat_Google_Maps

Bron: Google Maps

Hoe ziet en zag de omgeving van de Zuiderspoorflat er uit en wat gebeurt daar allemaal en wat gaat daar nog allemaal gebeuren?

Uit de pers: Domijn wil sloop verpauperde Zuiderspoorflat in Enschede

Enschede – De woningcorporatie Domijn gaat de Zuiderspoorflat in de wijk Horstlanden-Veldkamp slopen. Volgens de corporatie is renovatie van het complex met 97 woningen onbetaalbaar in de zin van onrendabel. De technische staat van het 33 jaar oude appartementengebouw zou zwaar te wensen overlaten en de indeling wordt onlogisch genoemd. Na de afbraak ontstaat ruimte voor nieuwe appartementen die dan worden gebouwd volgens de principes van levensbestendigheid. De flat aan de Haaksbergerstraat gaat op z’n vroegst medio 2014 tegen de vlakte, maar Domijn heeft het besluit daartoe nu al kenbaar gemaakt. Voor de leefbaarheid van de bewoners zijn kleine investeringen gepleegd: de appartementen zijn beter geïsoleerd en de verlichting is aangepast. De flat kwam de afgelopen  jaren negatief in het nieuws. Er was regelmatig sprake van inbraken en ook de leefkwaliteit liet te wensen over doordat er (menselijk) uitwerpselen in de gangen en de bergingen werden aangetroffen. Een opgerichte bewonerscommissie denkt de verpaupering een halt te kunnen toeroepen en is tegen de sloop omdat er geen duidelijkheid over de toekomst bestaat en evenmin over de betaalbaarheid van toekomstige huisvesting. Bron: Roskam.nl

Sloop Zuiderspoorflat Enschede voorlopig in de ijskast

De sloop- en nieuwbouwplannen voor de Zuiderspoorflat zijn voorlopig in de ijskast gezet. Foto: Frans Nikkels.

Reden voor eigenaar Domijn om sloop uit te stellen, is het mislukken van gesprekken met de bewonerscommissie. Die heeft de gesprekken met de wooncorporatie zelfs stopgezet. De komende anderhalf jaar wil Domijn gebruiken om de verhoudingen met de bewonerscommissie te herstellen en eind 2014 verder te praten. “We komen niet verder. De bewonerscommissie heeft uitgesproken onvoldoende vertrouwen in ons te hebben,” legt woordvoerder Els Sans van Domijn uit. De bewoners van de Zuiderspoorflat bij de rotonde Jannink zijn nu geïnformeerd over de reden van de uitloop van het proces om te komen tot sloop en nieuwbouw. “We hebben nu al anderhalf jaar vertraging. We stoppen nu en gaan eind 2014 weer verder praten.” Bron: Tubantia.nl