Overige

Assen bouwt 1.0: een verkenning naar de mogelijkheden

Welke mogelijkheden zijn er als gemeente om zelf tot productie van sociale huurwoningen over te gaan? Gemeente Assen deed een eerste verkenning naar mogelijkheden en haalbaarheid en legde dit vast in een notitie ‘Assen bouwt 1.0.’

Aanleiding is de sterk teruggelopen woningproductie in de koopsector en de aangekondigde beperking van investeringen in de bouw van sociale huurwoningen.

Notitie

U vindt de notitie in de database van de VNG.

Gemeente Assen bouwt zelf sociale huurwoningen

Afgelopen maandag kregen huurders in Assen de sleutels overhandigd van huurwoningen die de gemeente Assen in eigen beheer heeft laten bouwen.

Het gaat om dertig sociale huurwoningen. Bij gebrek aan investeerders en corporaties, heeft de gemeente Assen het heft in eigen hand genomen.

Volgens wethouder Albert Smit heeft de gemeente deze stap genomen omdat veel plannen voor nieuwbouw zijn geschrapt of in de ijskast zijn gezet. Bij RTV Drenthe zegt Smit dat de gemeente nu ‘in dat gat is gesprongen.’ Hij geeft daarbij aan dat de behoefte aan huurwoningen groter is dan de gemeente kan leveren. Marc Calon, voorzitter van corporatiekoepel Aedes, snapt de stap van de gemeente, maar geeft bij de Drentse omroep aan het primair een taak van corporaties te vinden om sociale huurwoningen te bouwen. Calon wijst erop dat er door de verhuurdersheffing (de heffing die corporaties moeten betalen aan het rijk) minder ruimte is om te investeren. De gerealiseerde woningen zijn, met huurprijzen tussen de 600 en 700 euro, relatief duur voor sociale huurwoningen.

Meer woningen op komst

De gemeenteraad stelde 5,5 miljoen euro beschikbaar voor de bouw van 36 huizen. De 30 woningen die nu worden opgeleverd (het bestemmingsplan stond niet meer toe) zijn binnen het budget gebouwd. De gemeente bekijkt nu of de resterende zes binnenkort op een andere locatie kunnen worden neergezet. Op termijn wil de gemeente nog 70 huurwoningen bouwen.

Vraag huurwoningen groot

De dertig sociale huurwoningen die de gemeente Assen in eigen beheer heeft laten bouwen waren in één ochtend verhuurd. De bouw van de sociale huurwoningen vloeit voort uit het rapport “Assen bouwt 1.0”. Uit dat rapport blijkt onder meer dat in Assen een tekort aan sociale huurwoningen wordt voorzien.

zie ook:

Bron: woonbond.nl & vng.nl