Slooptraject

Af en toe wordt aan deze en gene door woningstichting Domijn duidelijk gemaakt dat de Zuiderspoorflat in 2018 gesloopt gaat worden. We zijn nu al in het jaar 2016 beland, het wordt zo zoetjesaan tijd om wat dieper in de renovatie- en sloopproblematiek te duiken.

Waar hebben wij, bewoners, huurders van de Zuiderspoorflat, mee te maken, waar krijgen we mee te maken in de komende jaren? Feiten inventariseren! Wat is de wet- en regelgeving hieromtrent? Hoe kunnen we onze belangen het beste behartigen of laten behartigen? Hebben we een advocaat of advocaten nodig.

Het zou wel eens kunnen dat na besluit tot sloop door Domijn, eerst artikel 220 Boek 7 BW in zicht komt. Overleg met de huurders! Wat vinden zij ervan?

Betreft het nu pure sloop, zonder voorlopige nieuwbouw of sloop met vervangende nieuwbouw, en dan is dit laatste, volgens punt 2 van dit artikel, ook renovatie. Komen er sociale huurwoningen in de plaats, of gaat de BAM of een andere projectontwikkelaar er mee vandoor, met de Zuiderspoorflat?

Hieronder artikel 220 Boek 7 BW.artikel-220-BW-2