Woningcorporaties

Woningwet 2015

De Woningwet 2015 biedt heldere spelregels voor sociale huisvesting en beperkt de financiële risico’s. Woningcorporaties concentreren zich op hun kerntaak: zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. Samen met gemeenten en huurdersvertegenwoordigers maken zij prestatieafspraken over de lokale woonopgaven. Een nieuwe Autoriteit Woningcorporaties houdt volkshuisvestelijk en financieel toezicht op de woningsector.

Elders op deze website vindt u een overzicht van belangrijke documenten, zoals de wettekst, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015 en de bijbehorende regeling.

woningcoorporastiesDomijn biedt per 03 november 2015 appartement 174-18 te huur aan. Zie voor een vergelijking met andere door Domijn aangeboden huurwoningen onderstaand overzicht, met gegevens van Domijn.

Domijn

Verwarde-huurder-15-12-2015-DomijnVerwarde-huurder-15-12-2015

Domijn
Domijn-vergelijking-huurwoningen-21-10-2015-2 Domijn-vergelijking-huurwoningen-09-10-2015-2

VergelijkDomijn