Woonbond

De Vereniging Nederlandse Woonbond

De Vereniging Nederlandse Woonbond is eind 1990 opgericht. Anno 2011 organiseert de Woonbond meer dan de helft van alle hurende huishoudens. Dat zijn dus meer dan 1,5 miljoen woningen! Als de stem van hurend Nederland staan wij voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en voor sterke huurdersorganisaties. De verenigingsvorm garandeert de leden invloed op het beleid.

Het hoogste orgaan binnen de Woonbond is de Verenigingsraad (VR). De leden ervan worden gekozen vanuit Provinciale Vergaderingen (PV’s). Die PV’s komen vier keer per jaar bijeen. Afhankelijk van het aantal huurders in een bepaalde provincie dat lid is, kiest men 2, 3, 4 of zelfs 5 vertegenwoordigers in de VR.

De dagelijkse leiding van de vereniging is in handen van de directie. Het bestuur wordt benoemd door de verenigingsraad (VR). Zelf benoemt het bestuur de directie, die de dagelijkse leiding in handen heeft.

Leden van de Woonbond

De leden van de Woonbond zijn voor negenennegentig procent aangesloten via plaatselijk huurdersorganisaties. Dat zijn zowel bewonerscommissies, organisaties op het niveau van een verhuurder, organisaties die namens de huurders van meerdere verhuurders opereren enzovoort. Daarnaast kent de Woonbond het persoonlijk lidmaatschap. Ook individuele huurders kunnen dus lid worden.

Bekijk hier het Rigo rapport woonlasten van huurders.

Woonbond brief 10 juni 2015 abonnement 1Woonbond brief 10 juni 2015 abonnement 2

Logo-Nederlandse-Woonbond-cmyk

Woonbond raadpleegt leden over toekomstige koers

De Nederlandse Woonbond viert in oktober 2015 zijn 25-jarig jubileum. De Woonbond grijpt deze gelegenheid niet alleen aan om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken.

Dat doet de huurdersvereniging met een digitale ledenraadpleging. Lidorganisaties en persoonlijke leden van de bond kunnen zo laten weten hoe zij de koers van de Woonbond voor de komende jaren voor zich zien.

Er zijn tal van bewegingen gaande die vragen om herbezinning. Door de nieuwe Woningwet hebben huurdersorganisaties meer te zeggen over het beleid van hun verhuurder, en hebben ze een volwaardige positie in het lokaal overleg over het huurbeleid met gemeenten en corporaties. Wat betekent dat voor de ondersteuning die huurdersorganisaties nodig hebben van de Woonbond? De commerciële huursector wordt steeds groter. Hoe kan de Woonbond hier het beste mee omgaan? En wat zijn de belangrijkste onderwerpen voor huurders en woningzoekenden de komende jaren? De uitkomsten van de enquête worden gebruikt in het opstellen van het meerjarenbeleidsplan van de Woonbond.

Nog niet uitgenodigd?

Alle Woonbondleden van wie een e-mail adres bekend is ontvangen uiterlijk morgen een uitnodiging om aan de ledenraadpleging mee te doen. Met die uitnodiging wordt u gevraagd om een korte vragenlijst op internet in te vullen. Heeft u dinsdag 16 september nog steeds geen uitnodiging ontvangen? Mogelijk is uw correcte mailadres dan niet bekend bij de Woonbond. Laat weten dat u alsnog een uitnodiging wilt krijgen door via dit formulier uw correcte mailadres door te geven. Voordat wij u uitnodigen controleren we of u lid bent. U kunt tot 20 september aan de raadpleging deelnemen.

Landelijke Huurdersdag

Het 25-jarig jubileum wordt natuurlijk ook groots gevierd. Dat doen we op 10 oktober, met de landelijke Huurdersdag. Kijk voor meer informatie op landelijkehuurdersdag.nl.

Zie ook: